Lovci - fotografi

Vse fotografije na teh straneh so avtorsko za??čitene in jih brez dovoljenja avtorja ni dovoljeno kopirati!
Miran's profile
Username Miran
Status active
Joined 09.03.2013
Kraj Otlica
Zanima me naravoslovje, lov, ??port
Portal http://www.mirankrapez.si/
Poklic gradbeni tehnik
Biografija Sem Miran Krape??, rojen in stanujoč na Otlici, majhni vasici na obronku Trnovskega gozda od koder mi se??e pogled na Vipavsko dolino in naprej do Piranskega zaliva, na prvem hribčku za hi??o pa na Idrijsko ?? Cerkljansko kotlino in naprej do Triglava. Torej sem doma na najlep??em ko??čku na??e majhne, a prelepe de??ele.

In zato ni slučaj, da sem ??e od svojega otro??tva zapisan naravi. Izhajam iz dru??ine, ki je dobesedno vse svoje ??ivljenje tako ali drugače povezana z naravo, gozdom in divjadjo, saj smo tam na??li tudi vir za delo in posledično za svoje pre??ivetje.

Za svoje znanje in izku??nje, ki sem jih dobil ob spoznavanju narave in vsega lepega, kar nam ponuja, gre zahvala predvsem očetu in starej??ima bratoma, s katerimi sem lahko bil večinoma svojega prostega in delovnega časa v gozdu. Po napornih delovnih dnevih v gozdarskih slu??bah, smo sprostitev in počitek zopet iskali in na??li v gozdu. Ure in ure pre??ivete pri raziskovanju narave, skrbi zanjo, nenehno v stiku z divjadjo, pozimi in poleti, vsakič na svoj način! Lovsko udejstvovanje je na nas pustilo neizmerno bogat pečat in nas obogatilo z znanjem in spo??tovanjem .

In ko začuti??, da ima?? veliko znanja in izku??enj, ko začne?? dogodke in motive v naravi do??ivljati čustveno, ko razmi??lja??, da je vse v naravi en sam čude??, tedaj ??eli??, da vse to prenese?? naprej. Preveč je vse skupaj lepo, da bi ostalo prepu??čeno samemu sebi. Vse te svoje čarobne trenutke hočem deliti s prijatelji, znanci, solovci in z vsemi vami??

In tu se začenja moja fotografska pot ?? sprva, ko sem veliko svojih do??ivetij vztrajno zapisoval na filmski trak, in danes, ko mi je strast postala naravoslovna fotografija.

Le ta me je tako močno prevzela, da sem si naposled izpolnil svojo veliko ??eljo in si posodobil fotografsko opremo na raven profesionalizma in se resneje začel ukvarjati s to zvrstjo fotografije.

Ljubezen do narave in ??elja po zajemu novih in novih motivov iz narave sta kriva, da pu??ka največkrat ostane doma, zamenja jo fotoaparat in te??ak teleobjektiv.

S svojimi fotografijami sodelujem na raznih foto portalih, objavljam jih tudi v domačih naravoslovnih revijah in člankih. Veliko sodelujem na raznih mednarodnih in domačih tekmovanjih in razpisih. Prejel sem tudi ??e nekaj lepih in odmevnih nagrad, tako na domačih tekmovanjih kot tudi v tujini.

V zadnjih dveh letih sem pri Fotografski zvezi Slovenije pridobil fotografski naziv KMF (kandidat za mojstra fotografije), pri mednarodni fotografski zvezi, pa fotografski naslov AFIAP (Artist FIAP).

Sem član fotokluba Diana ter fotografskega dru??tva GR?A iz Kočevja, kjer so zdru??eni fotografi s podobno zvrstjo fotografije. V letu 2012 sem postal ??e član ajdovskega foto dru??tva Veno Pilon.

Sem ljubiteljski amaterski fotograf, v svojem arhivu imam zelo bogato zbirko fotografij z motivi divjadi in narave. Nekaj si jih lahko ogledate v galerijah na moji spletni strani http://www.mirankrapez.si/

Najlep??e pri fotografskem poklicu je, da motivov nikoli ne zmanjka. In dokler bo oko videlo in me bo noga nosila, bom iskal tistega, ki bo najlep??i od vseh!
files uploaded 120
Last uploaded file
Click to see all uploads by Miran
Last comment
Click to see all comments made by Miran

02/06/15 at 20:55Super vzdu??je in motiv ...